8 Maart: Himmeldei. Het was prachtig en rustig weer. De Vogelwacht trof bij het 'himmeljen' van de oostoever van de Burgumer Mar weer (te) veel troep aan. Gelukkig iets minder dan vorig jaar. Toen was de boot zo vol dat de vrijwilligers er bijna niet meer bij konden.

De tocht vanaf de pier van het P.M.-kanaal tot en met de Lits leverde 4,5 zak (!) met plastic afval op. Wat opviel waren de vele plastic drinkflesjes en de lege aluminium fruitdrinks die kennelijk gewoon overboord gegooid worden. Verder o.a. enkele kapotte plastic emmers, 2 kleine en 1 groot stootkussen, 1 plastic plaat en een in ongenade gevallen kano, 1 blauwe ton en een dik scheepstouw. In tegenstelling tot andere jaren geen afgedankte surfplanken. Weinig dus van de grote scheepvaart die van deze route gebruikt maakt. Des te meer van de (water)recreanten. Je vraagt je af wat sommige mensen bezielt om het 'eigen nest' te bevuilen.

Recreatieondernemers en recreanten zouden nog meer aangespoord moeten worden om het water en de natuur van onze meren schoon te houden. Het blijft nog steeds nodig om een himmeldei te organiseren.

himmeldei2014

De Fûgelwacht

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen