Op bijgaande foto tonen de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 van 'De Bolster' hun nieuwe rapport.
Zij kregen dit de afgelopen week uitgereikt. Het vernieuwde rapport is inhoudelijk ontworpen door juf
Neeltsje en juf Eva en de lay-out is verzorgd door een van de ouders, namelijk Saskia Tesselaar.

Eén van de redenen om een nieuw rapport te ontwikkelen was om nog meer inzicht te geven in de
ontwikkelingen van de leerling. Zo zijn o.a. de scores van de Cito-toetsen een vast onderdeel in
het rapport geworden en wordt er door middel van een persoonlijk tekst uitleg gegeven over de
vorderingen en motivatie van de betreffende leerling.

Ook is het rapport qua opzet veel overzichtelijker geworden en de lay-out heeft ervoor gezorgd dat
het een moderne uitstraling heeft. Het is een boekwerk geworden waar de kinderen echt trots op
kunnen zijn.

De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben nog hun oude vertrouwde rapport behouden, waardoor al
hun vorderingen in één naslagwerk komen te staan.

Foto: juf Anneke Bron
Afbeelding 001

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen