Neffens de site 'zwemwater.nl' hat de provinsje ôfrûne tiisdei 10 maaie it swimwetter by it Eastermarder swimplak kontrolearre. It docht bliken dat it wetter dêr foldocht oan 'e noarmen en dat der gjin ûngeregeldheden konstatearre binne. Hoewol't eardere berjochtjouwing oer it Marwetter oars wie, kin der dus no sûnder risiko foar de sûnens wer swommen wurde yn 'e Burgumer Mar. By paviljoen 'De Leyen' is it swimwetter lykwols noch net ynoarder.      

P3251309

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen