×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 457 niet laden

Eastermar maitiid 1945. Feest fanwege de befrijing, 65 jier ferlyn, mar deroan foarôfgeand hie Eastermar te krijen mei oarlochsevakuees út Limburch en de Betuwe en mei hongerbern út it westen fan Nederlân. Wat is it ferhaal dat dêr byheart? Op freed 16 april, de middeis om 14.00 oere, sil yn De Pleats yn Burgum de presintaasje plak ha fan it boek

'Eastermar, de Oorlogsevacués en de Hongerkinderen in 1945',

gearstald troch Elle Bosma, Ids Groenewoud en Sjoerd Veerman. It earste eksimplaar sil oanbean wurde oan boargemaster Polderman fan Tytsjerksteradiel, it twadde eksimplaar oan Feike Hamstra, foarsitter fan Doarpsbelang Eastermar. It boek, A4-formaat, 135 bledsiden, gâns (âlde) foto's, is dêrnei te keap foar € 12.50. De boekpresintaasje is allinnich foar minsken dy't oan it boek meiwurke ha en dêrfoar útnoege binne.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen