No't yn Eastermar de iisbaan op ‘e Komerk gelokkich ek iepengien is, kin der sûnt hjoed net op ien, mar op twa plakken fertroud reedriden wurde!


Al sûnt in pear dagen is der by it Piter Jehannesgat in pracht fan in iisflakte dêr't mar omraak streke wurde kin. Eastermarders en lju út de omkriten witte dit plak al wat langer te finen.

Hjir fine jimme in byldferslachje fan ôfrûne moandei, fan in prachtdei op de Piter Jehannesplaat.

Ris sjen oft wy hjoed op de Komerk ek in searje plaatsjes meitsje kinne...

PS. As jimme rjochting Piter Jehannesgat geane mei de auto: hâld der rekken mei dat der wolris in trekker-en-wein lâns moat om't men oan it reidsnijen is!

29_december_2008_038-1

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: