Hierbij een update van Rijkswaterstaat over de stand van zaken over de maatregelen rond Brug Skûlenboarch over het Prinses Margrietkanaal, tussen Jistrum en it Heechsân. Deze brug werd dinsdagavond 17 januari rond 19:00 uur door een binnenvaartschip aangevaren.

Planning herstel
Afgelopen maandag is er een inspectie met duikers geweest om ook de constructie onder water te onderzoeken. De aannemer komt volgende week met een rapportage over wat er allemaal hersteld moet worden aan de Skûlenboarger brug. Op basis daarvan maakt Rijkswaterstaat een planning.

Op dit moment is in ieder geval de opdracht aan de aannemer gegeven om het beweegbare deel van de brug er af te halen. Dit is specialistisch werk waarvoor de aannemer ongeveer 5 weken nodig heeft om dit voor te bereiden. Nadat het beweegbare deel er af is gehaald kan nog beter worden beoordeeld of dit beweegbare deel ook schade heeft opgelopen.

We gaan wel door met de voorbereidingen voor het herstel van het remmingswerk bij de brug. Dit zal binnenkort plaatsvinden. Nadere berichtgeving hierover volgt nog.

Verkeersmaatregelen
Er zijn nu verkeersmaatregelen voor het landverkeer ingesteld: fietsers en autoverkeer via de Joerelaan, Bosweg en Westerein; vrachtverkeer en landbouwverkeer via de nieuwe ontsluitingsweg Skûlenboarch. Voor deze omleidingsroute is een 30 km-zone ingesteld op het industrieterrein in verband met kruisend verkeer van het werkverkeer op het industrieterrein Skûlenboarch.
Ook zal deze week een aantal drempels worden gelegd om de snelheid op het industrieterrein eruit te halen.
Met de gemeente(n) bekijken we nog of de sociale veiligheid (verlichting) ook nog geoptimaliseerd kan worden op de Joerelaan, Bosweg en Westerein ten behoeve van vroege fietsers.

Inzet pontje
Rijkswaterstaat begrijpt dat het voor een aantal mensen lastig is nu de brug Skûlenboarch is aangevaren en daardoor zo erg is beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt voor het wegverkeer.
Jistrum met z’n 960 inwoners en buurtschap it Heechsân zijn nu gescheiden en de bewoners kunnen nu niet even snel naar elkaar toe. Ze moeten bij visites en activiteiten in elkaars dorp omrijden via de brug Kootstertille.
Een groep schoolgaande jeugd fietst van Eastermar en it Heechsân naar het voortgezet onderwijs in Buitenpost. Zij moeten een kleine kilometer meer fietsen via de ingestelde omleidingsroute over de Joerelaan.

De vraag om een pontje hebben wij serieus gewogen. In het verleden is bij een aanvaring van de brug Skûlenboarch in de zomer een pontje ingezet en het is logisch dat nu de vraag kwam of er weer een pontje wordt ingezet.

Een pontje inzetten lijkt een simpele oplossing, echter Rijkswaterstaat heeft beslist om op dit moment geen pontje in te zetten.

Het in de vaart nemen van een pontje kost uiteraard geld. Dit kan Rijkswaterstaat niet op de verzekering van de schipper die de brug heeft aangevaren verhalen. Dus we hebben het hier over gemeenschapsgeld en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.

Het gaat hier, is de inschatting, om een zo gering aantal mensen dat echt gebruik zou moeten maken van een pont overdag, dat een pont hiervoor niet een reële oplossing is. ’s Avonds en ‘s nachts zal een pont, gelet op de veiligheid, sowieso niet varen.
Op korte afstand van de brug Skûlenboarch ligt, zoals u weet, een alternatieve brug Kootstertille.

Schoolgaande jeugd hoeft nauwelijks om te fietsen, werkverkeer hoeft ook nauwelijks om te rijden, blijft dus over sociale activiteiten tussen de 2 genoemde dorpen.

Mochten er toch mensen in de omgeving van Skûlenboarch zijn die door het aanvaren van de brug onoverkomelijke problemen krijgen, die kunnen contact opnemen met Rijkswaterstaat. 0800-8002. Bekeken zal dan worden of maatwerk hiervoor mogelijk is.

brege skulenboarch

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: