Douwe Brouwer, Eit Jonkman, Minke Brouwer, in ûnbekende en Cor Brouwer hawwe hjoed as earsten op redens de Leien om west.

Mei in filmke, op 'e mobyl makke, wurdt it bewiis levere.

Fan de filmkes binne trije plaatsjes makke. Op Youtube is in fimke ek te sjen.

De ijswegencentrale warskôget lykwols foar it riden op natoeriis;it is oeral noch lang net betrouber, waard hjoed sein.

deleyenoer3deleyenoer4deleyenoer5

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: