Fannacht hat der op de camping fan wettersportbedriuw 'de Lits' brân west yn ien fan de rekreaasjewenten. De brânwacht wie om in oere as ien 'ter plaatse' mar kaam by de yngong fan it terrein, nei 10 meter, al fêst te sitten yn de wiete grûn. In trekker fan Brouwer & Brouwer moast der oan te pas komme om de brânspuitauto út de modder te lûken. De brân is mei in pomp en wetter út de haven úteinlik blust. De houten wente koe net mear rêden wurde, ek de buorhûskes hawwe wat skea.

De oarsaak hat nei alle gedachten in kacheltsje west. De eigner wie net oanwêzich tidens de brân, hy wie in pear oeren earder fuort gien.

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: