Op bijgaande foto is te zien dat de gemeente Tytsjerksteradiel de coronaregels ook in ons dorp toepast. Er staat nu bij de voetbalkooi aan het Harstepaed een bord dat dat duidelijk maakt. Het bord geldt ook voor het aangrenzende schoolplein.
Deze beperking van de toegang tot dat gebied is niet overbodig, want er waren afgelopen weken regelmatig groepen van meer dan 3 jongelui bij de kooi en op het plein aanwezig. Aanspreken op hun gedrag hielp niet, want zij zeiden dat de geldende coronaregels niet op hen van toepassing waren.
Over het goed opnemen van informatie gesproken… Houd jullie er a.u.b. aan !

voetbalkooi corona

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: