Op bijgaande foto is te zien dat de gemeente Tytsjerksteradiel de coronaregels ook in ons dorp toepast. Er staat nu bij de voetbalkooi aan het Harstepaed een bord dat dat duidelijk maakt. Het bord geldt ook voor het aangrenzende schoolplein.
Deze beperking van de toegang tot dat gebied is niet overbodig, want er waren afgelopen weken regelmatig groepen van meer dan 3 jongelui bij de kooi en op het plein aanwezig. Aanspreken op hun gedrag hielp niet, want zij zeiden dat de geldende coronaregels niet op hen van toepassing waren.
Over het goed opnemen van informatie gesproken… Houd jullie er a.u.b. aan !

voetbalkooi corona

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen