Op 17 jannewaris hat in skip by de brêge fan Skûlenboarch opsitten. De draaikrâns is dêrtroch skansearre rekke. It kostet moannen om dit te meitsjen. It draaiende diel fan 'e brêge moat folslein fan it plak om der by te kinnen. De brêge stiet iepen sadat skippen trochfarre kinne. Auto's en fytsers moatte omride fia Koatstertille.

Doarpsbelang ontving vandaag van de gemeente de volgende aanvulling:

- Wy ûndersykje de mooglikheid om de rûte Mounekamp / Nije Yndustrywei te brûken foar it ferkear, of miskien allinne foar frachtferkear. Dat moat wol op in feilige wize. Der sil dêrom oerlis wêze mei VBI en polysje oer de mooglikheden om de rûte feilich brûke te kinnen.
- Wy hawwe Rykswettersteat frege de mooglikheden te ûndersykjen om in fytspont yn te setten

brêge skûlenboarch

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen