De stoarm hat alle Friezen hjoed yn de besnijing. De warskôgings om net de doar út te gean, wiene der net foar neat. Op de Swarte wei moast in dikke beam belies jaan.

Kilk hjirre foar in fotoreportaazje, makke troch Saskia van den Berg.

In filmke fan 'e stoarm, makke troch Bouwe de Jong.

Klik hjirre foar foto's makke troch Atsie Boersma

omgewaaideboom-swartewei
Foto Klaas Kloosterman

It spoeket op 'e mar.

IMG 1672

Foto: Anna Margriet Struiksma

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen