Om € 5000,- te winnen foar it doarpsfeest, mei Pyt Paulusma der op ta, kin eltsenien Eastermar nominearje!

Doch dit op de site fan 'het leukste gat van Nederland', yn gearwurking mei it televyzjeprogramma ûnder de selde namme.

Dus fuortendaliks even surfe nei www.hetleukstegatvannederland.nl en folje jo eigen e-mailadres yn en dat fan jo kunde.

Mei it mailtsje dat dêrnei binnenkomt kinne jo Eastermar nominearje!

Image

 

{easycomments}

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen