Metercontroledag Huisartsenpraktijk PS Wiersema Eastermar.

Op Woensdag 12 december organiseert de huisartsenpraktijk van Dokter Wiersema een metercontroledag. Tijdens deze dag kunnen mensen met diabetes, die aan zelfcontrole doen hun eigen bloedglucosemeter kosteloos laten controleren. Een goed functionerende meter is voor diabetespatiënten van groot belang omdat hun handelen hierop gebaseerd is. Ook kunnen mensen met diabetes tijdens de metercontroledag met hun vragen over zelfcontrole van de bloedglucose terecht bij de apotheek.

De Metercontroledag vindt plaats op woensdag 12 december in de huisartsenpraktijk van Eastermar. Wilt u meedoen aan deze dag en u heeft geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u contact op nemen met de praktijk tel 0512-471221.

diabetes

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen