De komende maand worden in Theater Meerzigt 16 voorstellingen gegeven van het toneelstuk ‘Juster is fuort’.
Binnen de afgelopen 3 weken werden alle voorstellingen in maart uitverkocht, dus er is besloten om nog 2 á 3 extra voorstellingen te organiseren in de 1e week van april.
Maar waar komen al die 800 bezoekers die iedere vrijdag, zaterdag en zondag naar Eastermar afreizen eigenlijk vandaan?
Dat kan je zien op de bijgevoegde woordenwolk, waarbij aangetekend dat ‘Fryslân’ betekent dat we de exacte woonplaats van de bezoekers niet hebben kunnen achterhalen.
Maar Eastermar staat absoluut bovenaan de lijst en daar zijn we heel erg blij mee!
Tige tank foar jim bydrage oan de Fryske Kultuer!

Mei Freonlike Groetnis,

Ada Roelants & Heymen Jansen

Juster is fuort-woordenwolk