Saterdei 18 augustus waard op it Breed foar alwer de fyfde kear it Beachbarren hâlden. Karren fol mei sân wienen delstoart tusken bank en fytsemakker. De fjilden wienen der strak ynlein en Piet Paulusma hie wer tige syn bêst dien. Geweldich folleybalwaar en dat wie te fernimmen. De 24 teams makken der in prachtige kompetysje fan, mei om't de prizen bestienen út taarten fan Sjouke! Yn de finale wie it úteinlik it team fan 'Koeien en Pillen' dat 'B&B' yn it sân happe liet.

Nei ôfrin krige slachter Otte Boersma hast 100 iters oer de flier!

beachbarren_2007_01.jpg

beachbarren_2007_02.jpg

beachbarren_2007_03.jpg

beachbarren_2007_04.jpg

 

 

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: