trekker df
Foto: Saskia van den Berg

Us fotografen hiene fansels tiid nedich om alle foto's te bewurkjen, dus yn 'e waarmte snein, mei it swit op 'e holle achter it byldskerm. Mar it risseltaat mei der wêze!
De redaksje hat mar leafst 664 foto's fan in hiel bysûnere, ûnferjitlike edysje fan it Eastermarder doarpsfeest online setten, opdield yn de ferskate aktiviteiten
Tank oan Albert, Elly, Jan en Saskia foar jimme ynset!

Klik hjir foar it oersjoch.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: