Doe uw voordracht voor de lintjesregen 2014!
Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in.
Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen.

Wie komt in aanmerking voor een onderscheiding?
Iemand kan nooit in aanmerking komen voor een lintje op grond van zijn of haar maatschappelijke status, positie of op grond van het bedrijf of instelling waar men aan verbonden is. Het gaat er om wat
hij of zij persoonlijk heeft gedaan. We denken daarbij aan een persoon die zich een aantal jaren voor de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, dan wel opvallende prestaties heeft
geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Aan welke eisen moet iemand voldoen?
De nadruk ligt op de bijzonderheid van de verdiensten. Bij de beoordeling van een voordracht wordt gekeken naar de mate van vrijwilligheid, de tijdsduur, de maatschappelijke betekenis en uitstraling van
de activiteiten, de mate van vrijetijdsbesteding en eventuele onkostenvergoedingen.

Dien uw aanvraag op tijd in.
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding volgend jaar tijdens de zogenoemde ‘lintjesregen’
voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien dan vóór 1 juli 2013 een aanvraag in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u tenminste vijf maanden van tevoren een aanvraag indienen.

Informatie:
Wilt u iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voordragen? Neem contact op met mw. Y.A. de Graaf, Koninklijke Onderscheidingen gemeente Tytsjerksteradiel, tel. (0511) 46 08 89, e-mail
ydegraaf@t-diel.nl.

lintje

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: