Wil jij graag studeren, maar hebben jij en je ouders de financiële middelen er niet voor?
Misschien kunnen wij jou daar mee helpen!

Stichting Rauwerda-Westra Fonds
Studiejaar 2013-2014

Doel
De stichting is opgericht bij testament van de heer Pieter Edzo Rauwerda, hij was arts in Groningen. De stichting heeft als doel om begaafde maar minvermogende jongeren, die de Friese taal spreken en bij voorkeur uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen, te laten studeren. De stichting doet dit door middel van het verstrekken van een toelage.

Wanneer kom je aanmerking?
-     wil jij het komende studiejaar gaan studeren (MBO, HBO of WO),
-    ben jij jonger dan 27 jaar,
-     kun jij voldoende studieresultaten overleggen over het laatste jaar
-     en wordt voldaan aan de voorwaarden over inkomen en vermogen
dan kom jij misschien wel in aanmerking voor deze toelage!

Wat zijn de voorwaarden?
-    De toelage bedraagt maximaal € 1.500,00 per keer
-    Om voor de toelage in aanmerking te komen mag het inkomen en vermogen niet meer bedragen dan 125% van de geldende norm uit de Wet Werk en Bijstand. Als aanvrager thuiswonend is, geldt hiervoor het gezamenlijke netto gezinsinkomen (exclusief vakantietoeslag). Als aanvrager (zelfstandig) uitwonend én 18 jaar of ouder geldt het gezamenlijk inkomen van aanvrager en zijn of haar partner (exclusief vakantietoeslag).
-    De toelage wordt niet later verstrekt dan uiterlijk twee maanden na het begin van het     schooljaar en niet eerder dan dat daadwerkelijk een begin met de studie is gemaakt
-    De toelage kan maximaal vier keer aan één persoon worden verstrekt.

Hoe jij in aanmerking komt voor deze toelage? Kijk dan op de website van de gemeente Tytsjerksteradiel: www.t-diel.nl
Hier vind je meer informatie en een inschrijfformulier. Wees er snel bij, want je aanvraag moet vóór 1 mei binnen zijn. 

studie

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: