In het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel hangt een aantal portretten van koningin Beatrix. Op 30 april 2013 doet koningin Beatrix afstand van de troon en wordt Willem-Alexander als koning ingehuldigd. Een nieuwe koning betekent een nieuw portret. En dat portret kan door u gemaakt zijn!

Portretwedstrijd
De gemeente Tytsjerksteradiel roept (amateur)kunstenaars uit Tytsjerksteradiel op om een portret te maken van koning Willem-Alexander. Iedere kunstuiting is welkom. Het kan dus b.v. een foto, schilderij, ets, tekening, zeefdruk, maar ook een (borst)beeld of ander sculptuur zijn. De inzendingen worden tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel.

Jury
Een deskundige jury onder leiding van oud-burgemeester Polderman beoordeelt de inzendingen en adviseert het gemeentebestuur over eventuele aankopen. Wanneer er dus één of meer portretten bij zitten die over voldoende kwaliteit beschikken, dan worden die portretten door de gemeente aangekocht én met een passende vergoeding beloond. Voor de beste inzending is een geldbedrag van € 2.500,- beschikbaar en deze krijgt een plek in de raadszaal.

 
Voorwaarden voor deelname
Voor de portretwedstrijd gelden de volgende voorwaarden:
• Alleen inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel kunnen deelnemen.
• Per persoon mag maximaal één kunstwerk worden ingeleverd.
• Medewerkers en raadsleden van de gemeente zijn uitgesloten van deelname.
• Het portret moet in een lijst of in het geval van een sculptuur op een sokkel worden ingeleverd.
• Bij deelname aan de portretwedstrijd geeft de kunstenaar toestemming voor het gebruik van het portret voor een tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis.
• Het portret is niet groter dan circa 100 x 120 centimeter (inclusief lijst). Voor driedimensionaal werk geldt dat bijvoorbeeld een borstbeeld op werkelijke grootte wordt gemaakt (inclusief sokkel).
• Het portret toont koning Willem-Alexander of koning Willem-Alexander met koningin Máxima.
• Het portret moet duidelijke gelijkenis met de koning/het koningspaar vertonen en origineel, expressief en zorgvuldig gemaakt zijn.
• Het is de verantwoordelijkheid van de kunstenaar dat het portret niet aanstootgevend of beledigend is. Dergelijke portretten worden niet tentoongesteld.

De gemaakte kosten zijn voor de kunstenaar zelf. De kunstenaar krijgt het portret na de tentoonstelling weer terug, tenzij de gemeente het portret wil aanschaffen. Voorop staat dat het vooral om de eer gaat.

Meedoen ?

Wilt u meedoen aan de portretwedstrijd? Dan horen we dit graag voor 1 mei 2013 van u. Stuur hiervoor een e-mail naar dbakker@t-diel.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Na aanmelding heeft u tot 1 juli 2013 de tijd om uw portret in te leveren (op afspraak). Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bel dan met de heer D. Bakker telefoonnummer 14 0511.

wa

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: