Inwoners/ondernemers presenteren ideeën herinrichting dorpskernen

Dagelijks rijden er nog duizenden auto’s door Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Met de komst van De Centrale As zal deze drukte op de huidige route fors afnemen. Er gaat dan minder doorgaand verkeer door de zes kernen. Dit biedt kansen om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te vergroten. Om deze kansen te benutten hebben de gemeente Tytsjerksteradiel en Dantumadiel het project ‘Kansen in Kernen’ opgericht. Doel van het project is het inventariseren van de wensen en kansen en het bedenken van een nieuwe invulling van de weg. Alles in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Inmiddels liggen de concept rapporten klaar om aangeboden te worden aan beide gemeenten.

De rapporten worden op maandag 18 juli in Hotel/Café 't Dûke-Lûk in Feanwâlden aangeboden aan de betrokken wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel en Dantumadiel.

Oar doarps- en ferieningsnijs: