Nieuwe afspraken zand- en wandelpaden rond Eastermar en uitbreiding verantwoordelijkheden Vereniging Eastermars Lânsdouwe.

Op maandag 15 maart hebben wethouder Houkje Rijpstra en Douwe Brouwer namens de Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL) een overeenkomst voor het beheer en onderhoud van zand- en wandelpaden ondertekend.

De overeenkomst betekent een uitbreiding en daarnaast de formalisatie van taken die al langere tijd door Eastermars Lânsdouwe worden uitgevoerd in het gebied rond Eastermar. Met de overeenkomst worden de verantwoordelijkheden uitgebreid. Daarnaast wordt VEL het aanspreekpunt voor de burgers in het betreffende gebied. Tussenkomst van de gemeente wordt hiermee overbodig.

Financieel voordeel

Voor beide partijen heeft dit voordelen. Zo is nog slechts één partij verantwoordelijk voor alle onderhouds- en beheerswerkzaamheden in de omgeving en is de verwachting dat hierdoor kosten worden bespaard.

Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud van de zand- en wandelpaden wordt voor een periode van 3 jaar overgedragen aan de VEL.

Onder het beheer en onderhoud vallen de volgende zaken:
• onderhoud van de zandpaden
• onderhoud van de schelpenpaden
• onderhoud van de bermen (maaien)
• onderhoud van wegmeubilair
• onderhoud aan sloten
• verwijderen van hinderlijke overhangende begroeiing

Al deze werkzaamheden worden, tegen een jaarlijks vooraf vastgestelde vergoeding, door Eastermars Lânsdouwe uitgevoerd. Ieder jaar vindt een evaluatie plaats.

Door het snoeien van een tak vindt de symbolische overdracht plaats:

eastermar_005

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: