Asfaltverharding
- Kleine Hornstweg:   Rijbaan vanaf Zwarteweg 8
- it Heechsan nz:       Rijbaan vanaf Torenlaan - Lange Geestlaan
- Heidbuurtweg:       Rijbaan vanaf Zwarteweg - eindeweg
- Mienskerwei:          Rijbaan het doodlopende stuk.

Vrijliggende voetpaden
- it Hof                  van huisr. 42 - huisnr. 82

Onkruidbestrijding op verhardingen.
In 2012 heeft de gemeente raad besloten om het onkruid op verhardingen in waterwingebieden, en straten waar het regenwater is afgekoppeld van het vuilwaterriool te bestrijden zonder gif.
Hierbij moet men denken aan borstelen, branden en heet water.
Betreft:
- Straten rond de Kjellingen, Harstepaed, 't Leech en uitbreidingsplan.

Heesters:
In het kader van de bezuinigingen heeft de Gemeenteraad in 2011 besloten om op rigoureuze wijze arealen heesters om te vormen naar gazon.
Deze omvorming zal plaats vinden in de eerste maanden van 2013.

Tytsjerksteradiel

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: