In 2011 heeft de gemeenteraad besloten om te bezuinigen op het onderhoud van het  openbaar groen. Er is gekozen om een deel van het areaal heesters om te vormen  naar gazon. Daarnaast is gekozen om een deel van het areaal gazon of heesters om te  vormen naar extensief gras (2 keer per jaar maaien en afvoeren). De reden hiervoor is  dat hiermee de onderhoudskosten worden verlaagd.

De omvorming van de betreffende heestervakken is gepland in 2013. De omvorming  van de betreffende gazons is gepland in 2014.

Om de bewoners te informeren waar de omvormingen plaats gaan vinden hebben wij  de locaties op de plattegrond van uw dorp aangegeven. De rode vlakken zijn heesters  die worden omgevormd naar gazon. De groene vlakken zijn gazons of heesters die  omgevormd worden naar extensief gras.

Klik hier voor de plattegrond met de locaties 

tytsjerksteradiellogo 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: