Veel vragen over nieuw maaibeleid Tytsjerksteradiel.

Er komen op dit moment veel telefoontjes van inwoners met vragen over het groenbeheer in Tytsjerksteradiel. Sinds 2012 heeft de gemeente een nieuw maaibeleid en dat valt op.

Bezuinigen
In 2011 besloot de gemeenteraad dat er bezuinigd moet worden op het groenonderhoud. Een jaar later zijn de plannen besproken met de besturen van dorpsbelangen. Voor het nieuwe maaibeleid is een deel van de perken met heesters of bodembedekkers omgevormd tot gazon. Daarnaast wordt een deel van de gazonnen die wekelijks werden gemaaid nu anders beheerd. Deze grasstroken worden één of twee keer per jaar gemaaid. Verder mag er groeien en bloeien wat de natuur voortbrengt.

Kleurenvariatie
Door het nieuwe maaibeleid ontstaat een grotere verscheidenheid aan planten, bloemen en kleuren. De biodiversiteit wordt groter en er komen meer bloemen voor vlinders en bijen. In Hurdegaryp is dit al mooi zichtbaar. Belangrijk is wel dat het maaisel meteen na het maaien wordt weggehaald. Anders composteert het afgemaaide gras en dat betekent voeding voor de berm of het gazon. De gemeente wil juist arme grond creëren, waarop een grote verscheidenheid aan bloemen ontstaat.

Maaien
Veel bewoners moeten wennen aan het nieuwe uiterlijk van de grasstroken in hun dorp. Zo zijn mensen bang dat er helemaal niets meer aan het groen gedaan wordt. Dit is niet het geval. Het gras dat onder het nieuwe maaibeleid valt, wordt begin juni en september gemaaid. Dan zijn de bloemen namelijk uitgebloeid en wordt de grond jaarlijks armer en de plantengroei rijker. Dit jaar wordt vanwege het vroege voorjaar waarschijnlijk iets eerder gemaaid.
Bermen buiten de bebouwde kom worden al langer twee keer per jaar gemaaid, maar deze methode wordt nu ook toegepast binnen de bebouwde kom. Het kan echter niet overal. Is een berm te smal of is er geen kans op een bloemrijke berm? Dan wordt iedere week gemaaid. Speelveldjes worden als het nodig is ook vaker gemaaid. Verder wordt gewerkt met zo groot mogelijke aaneengesloten gebieden, zodat het een evenwichtig beeld oplevert.

logo tyts

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: