Inwoners Tytsjerksteradiel tevreden over gemeente
Inwoners van Tytsjerksteradiel zijn positief over hun gemeente. Dit blijkt uit het klant-tevredenheidonderzoek dat de gemeente tweejaarlijks laat uitvoeren. De gemeente krijgt een dikke 8 voor het totaalbeeld van het gemeentehuis en de gemeentelijke dienstverlening. Opvallende zaken in het onderzoek zijn verder de hoge rapportcijfers voor winkels voor de dagelijkse boodschappen (een 8), de parkeermogelijkheden (7,8) en het schoonhouden van de buurt (7,5).
check-list1-001

Herkenbaarheid en bereikbaarheid
Werken aan herkenbaarheid en bereikbaarheid van politiek en bestuur is een aandachtspunt. Burgemeester Ter Keurs is tevreden over de resultaten, maar ziet tegelijkertijd wel aandachtspunten: “we krijgen als gemeente gemiddeld ruim een 8 voor onze dienstverlening, een hoger cijfer bovendien dan bij voorgaande onderzoeken. Ook zijn onze inwoners behoorlijk tevreden over de kwaliteit van hun woonomgeving en onze voorzieningen”.

Aandachtspunten
Ter Keurs: “een ander punt van aandacht is en blijft ook in onze gemeente de politieke dimensie”. De waardering voor de toegankelijkheid van het gemeentebestuur blijft met een 6,5 lager dan het college van burgemeester en wethouders als ambitie heeft. Ook de vertegenwoordiging door de gemeenteraad wordt gewaardeerd met een relatief laag cijfer, een 5,9. Al is dat beter dan voorgaande jaren. De gemeente scoorde toen namelijk een onvoldoende. Volgens Ter Keurs wordt zeker aan het laatste onderdeel extra aandacht besteed. “Met de resultaten van het onderzoek kunnen we gericht werken aan verbetering van de dienstverlening, maar zeker ook aan de herkenbaarheid en bereikbaarheid van politiek en bestuur’.

Dag van de democratie
Als voorbeeld hiervan noemt de burgemeester de deelname aan de ‘Dag van de democratie’. Op zaterdagmiddag 14 september a.s. houdt de gemeente open huis. “We organiseren een politieke markt, workshops, een lezing door Foppe de Haan, een jeugdgemeenteraad, en rondleidingen. Een ander goed voorbeeld is de cursus ‘Politiek actief’ die we recent organiseerden. Hiermee boden we inwoners de gelegenheid kennis te maken met de politiek. De cursus kon rekenen op een forse respons”.

Onderzoek
Aan het onderzoek werkten bijna 500 inwoners van de gemeente mee. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de standaard van waarstaatjegemeente.nl. Dit houdt in dat alle onderzoeksresultaten zijn gebundeld op deze website en dat de prestaties vergeleken kunnen worden met andere gemeenten. Deze website is voor een ieder toegankelijk.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: