Burgum: 2 oktober 2012

Wilt u bezoek van de ouderenadviseur?

De laatste jaren is er door KEaRN Welzijn in het kader van Huisbezoek Senioren een uitgebreide dorpenronde uitgevoerd. In bijna alle dorpen van de gemeente zijn zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder bezocht. In die bezoeken werd de thuissituatie besproken en werd gekeken of er hulp en ondersteuning nodig was. Desgewenst werd het huisbezoek opgevolgd door een gesprek thuis met de ouderenadviseur die verdere ondersteuning of voorlichting bood.
Inmiddels is er een eind gekomen aan deze manier van werken. Huisbezoek Senioren is met ingang van heden gestopt. Dat betekent echter niet dat ouderen geen beroep meer kunnen doen op ondersteuning of een gesprek aan huis, integendeel.
kearn 

Huisbezoek blijft mogelijk
Ouderen van nu willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven, zelf bepalen hoe ze hun leven leiden en voor zichzelf en elkaar zorgen. KEaRN welzijn vindt dit ook van groot belang en wil daarbij graag ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld om mee te denken op het gebied van wonen, zorg, administratie, mobiliteit, bezigheden of contacten. De KEaRN ouderenadviseur is beschikbaar voor een huisbezoek om samen met de oudere te bekijken wat er gedaan kan worden in zijn of haar specifieke thuissituatie. Ook familieleden of andere betrokkenen kunnen zo’n bezoek aanvragen.

De ouderenadviseur is een vertrouwenspersoon die samen met u bekijkt wat u graag zou willen en welke mogelijkheden er zijn om daarvoor te zorgen.

Geen kosten
De ouderenadviseur bezoekt u kosteloos thuis en gaat vertrouwelijk met uw gegevens en persoonlijke verhaal om.

Voor een bezoek van de ouderenadviseur kunt u contact opnemen met KEaRN, telefoonnummer  0511 – 46 52 00. U kunt ook het reactieformulier op de site van KEaRN invullen: www.kearn.nl

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: