Heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, werk, welzijn, eenzaamheid, hulp in de huishouding of over opvoeden en opgroeien? En woont u in Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen? Dan kunt u terecht bij de Dorpen- en Jeugdteams. In deze teams werken professionals dicht bij u. Samen met u gaan ze op zoek naar een oplossing die past bij uw situatie. Meer weten over de teams of met ze in contact komen? Ga dan naar de site tichtbyelkoar.nl. Op deze site vindt u alle vragen en antwoorden over zorg, werk en jeugd dicht bij elkaar. Natuurlijk kunt u het Dorpenteam en Jeugdteam ook bellen.

Belangrijke telefoonnummers
Dorpenteam: 14 0511
Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien tot 18 jaar:
Jeugdteam van Tytsjerksteradiel: 088 – 533 53 33
tichtbyelkoar.nl

Over zorg, werk en jeugd in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 

Klik hier voor de info poster

Moeder en kind logo tbe

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: