De gemeente Tytsjerksteradiel is aan de slag gegaan met het versterken van de burgerparticipatie. In dit kader heeft het College van Burgemeester en Wethouders de Verenigingen voor Dorpsbelangen opgeroepen om plannen en ideeën in te dienen. Ook is er een digitaal platform gemaakt: Meidwaan!
Via dit digitale platform kunnen inwoners van onze gemeente aan hun Vereniging voor Dorpsbelang hun mening geven over de plannen en ideeën die zijn ingediend.

Wilt u meer weten?    Bekijk dan hier het persbericht

tytsjerksteradiellogo

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: