De peuterspeelzalen en basisscholen in Tytsjerksteradiel hebben gezamenlijk een standaard overdrachtsformulier ontwikkeld. Daarmee willen zij de overstap van kinderen van peuterspeelzaal naar het basisonderwijs versoepelen.

Soepel

Het overdrachtsformulier wordt gebruikt wanneer kinderen de peuterspeelzaal verlaten om naar de basisschool te gaan. Ouders en de begeleiders van de peuterspeelzaal brengen met het formulier de ontwikkeling van het kind in kaart. Op basis van deze informatie kan de school beter aansluiten bij de kennis, vaardigheden en behoeften van het kind. Het gestandaardiseerde formulier wordt door alle peuterspeelzalen en basisscholen in Tytsjerksteradiel gebruikt. Met een soepele overdracht willen de partijen bereiken dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen die past bij wat ze kunnen en al hebben geleerd. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Zo verloopt de toch al spannende overgang van peuterspeelzaal naar het basisonderwijs zo soepel mogelijk.

Ouders

Ouders spelen een belangrijke rol bij de soepele overdracht. Zij gaan in gesprek met de peuterspeelzaal: hoe heeft de peuter zich ontwikkeld op het gebied van motoriek, taal, sociaal –emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en spel. Hoe ontwikkelde het zich op de peuterspeelzaal en hoe verloopt de ontwikkeling thuis? Hoe is er samen de ontwikkeling van het kind gevolgd en gestimuleerd? De ouder neemt deze informatie zelf mee naar de basisschool.

Partijen

Stichting Kinderwoud, OPO Furore, PCBO Tytsjerksteradiel en de gemeente hebben het overdrachtsformulier samen ontwikkeld. Stichting Kinderwoud is verantwoordelijk voor de peuterspeelzalen in de gemeente Tytsjerksteradiel. OPO Furore is de overkoepelende organisatie voor het openbaar basisonderwijs in Tytsjerksteradiel en PCBO Tytsjerksteradiel is de vereniging van christelijke basisscholen.

Logo gemeente Tytsjerksteradiel

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: