Ook dit jaar kunnen er weer gerestaureerde panden voor de Karakteristykpriis worden aangemeld. De Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel kent deze prijs toe als aanmoediging voor het behoud en herstel van het cultureel erfgoed in onze gemeente.

Voor de 'Karakteristykpriis 2015' kan men in aanmerking komen, indien men zijn karakteristieke pand of monument 'voorbeeldig' gerestaureerd heeft en weer in originele staat heeft teruggebracht. De verbouwing dient in het jaar 2015 te zijn voltooid.

Aanmeldingen voor de 'Karakteristykpriis 2015' dient u vóór 20 maart 2016 te richten aan Bareld Kootstra: bareld@global-fruit.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u hier ook terecht. Het aangemelde pand wordt beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige jury die een advies voor de winnaar zal voorleggen aan het bestuur van de Stichting. De prijswinnaar ontvangt een plaquette en een geldbedrag van € 500,-

Meer informatie over de Karakteristykpriis, over de Stichting en over karakteristieke panden vindt u op de website www.karakteristyk.nl

karakterystiek tytsjerksteradiel

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: