“Sinds kort zijn de werkzaamheden voor de aanleg van fase 2 van de ontsluitingsweg Skûlenboarch van start gegaan. Met de realisatie van fase 2 ontstaat er een doorgaande verbinding (Nije Industiewei) tussen Skûlenboarch en de rotonde bij Drogeham. Het nieuwe weggedeelte gaat (zuidoostelijk) om het industrieterrein heen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de weg eind november afgerond. Vanaf dat moment zal de nieuwe weg ook voor het doorgaande verkeer worden open gesteld. De kans bestaat dat de (straat)verlichting op dat moment nog niet gereed is. Dat kan mogelijkerwijze iets langer duren. We zijn daarbij afhankelijk van een externe partij.

Op het moment dat de nieuwe doorgaande weg open gaat, sluiten we de ‘gevaarlijke verbinding’ over de Mounekamp tussen de tastveld van VBI af. Die is dan niet meer te gebruiken. Het deel van de Mounekamp (tussen de tastvelden van VBI) is inmiddels al overgedragen aan het bedrijf. Via een formele procedure zal deze ook uit de openbaarheid worden gehaald.

We gaan er vanuit dat bedrijven en bewoners straks met veel plezier en functionaliteit gebruik kunnen maken van de nieuwe ontsluitingsweg. Uiteraard blijft (met uitzondering voor zwaar verkeer) de brugverbinding Skûlenboarch ook in stand. Er is nog geen nader bericht van RWS wanneer deze wordt vernieuwd.

Tenslotte nog de wandelroute via de Mounekamp (ten zuiden van de ‘grote zandwinplas’). De (historische) verbinding blijft intact, maar zal nu aansluiten op de nieuwe weg (Nije Industriewei) maar niet meer doorlopen over de tastvelden van VBI naar de Mounekamp. Via de nieuwe weg kunnen de wandelaars straks weer aansluiten op de Skûlenboarcherwei. Daarbij dient door weggebruikers (w.o. de wandelaars) wel beseft te worden dat zij dan op een openbare en doorgaande weg lopen. Deze zal drukker zijn dan de oude situatie op het industrieterrein. Voorzichtigheid blijft geboden.”

skulen

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: