image001 provinsje fryslân

 

De provincie Fryslân biedt ruimte aan een pilot voor snelvaren op de Burgumer Mar. De pilot is voor een periode van 2 jaar (2019-2020) en zal plaatsvinden op twee locaties op de Burgumer Mar. Gedurende deze twee jaar worden verschillende aspecten van snelvaren gemeten zoals geluid, waterkwaliteit, gebruik en veiligheid. Ook willen we deze periode benutten om inzicht te krijgen hoe het snelvaren wordt beleefd zowel onder aanwonenden als gebruikers van de Burgumer Mar. Het meten van de beleving doen we met behulp van twee enquêtes.  

  • de eerste enquête gaat over verwachtingen als het gaat over snelvaren op de Burgumer Mar. Deze enquête verspreiden we voor aanvang van de pilot. Dit is een zogenoemde nulmeting. 
  • de tweede enquête verspreiden we na afloop van de pilot (2020). Hierin vragen we hoe de beleving van het snelvaren heeft uitgepakt voor de twee locaties op de Burgumer Mar. 


We waarderen het als u deze nulmeting invult zodat wij meer inzicht in uw beleving krijgen. Het invullen kost circa 3-5 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Bij voorbaat dank 
 
Gemeente Tytsjerksteradiel 

Ga naar de enqête: https://nl.surveymonkey.com/r/nulmeting_beleving_snelvaren

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen