Mantelzorgbijeenkomsten “U zorgt voor een ander, wanneer voelt u zich gewaardeerd?”

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente Tytsjerksteradiel kiest er voor om samen met mantelzorgers te onderzoeken hoe de mantelzorgwaardering in Tytsjerksteradiel vorm moet krijgen. Om deze vraag te beantwoorden, organiseert het Steunpunt Mantelzorg in diverse dorpen lunchbijeenkomsten. Voor de zomervakantie worden de eerste drie bijeenkomsten georganiseerd, dit in samenwerking met de regioteams van KEaRN en de Dorpenteams.  Data, locaties en tijden van de lunchbijeenkomsten:

Dinsdag 12 juli 2016: 11.30 – 13.30 bij theetuin de Welp te Eastermar

Ben u inwoner van Eastermar en en zorgt u voor een ander, wilt u in gesprek over de mantelzorgwaardering: kom dan naar de lunchbijeenkomst in uw dorp. Voor  Eastermar kunt u zich opgeven tot 6 juli. Opgave kan bij Wianka Bosch (0511 467808 of ).

mantelzorg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen