In maart organiseert de griffie van de gemeente Tytsjerksteradiel een cursus ‘Politiek actief’. Deze cursus is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente die geïnteresseerd zijn in de gemeentepolitiek.
Tijdens de cursus vergroot de deelnemer de kennis over de politiek in zijn algemeenheid, de gemeentelijke politiek en wordt er geleerd hoe je moet debatteren.

Gratis voor inwoners Tytsjerksteradiel.

Deze cursus is gratis voor alle inwoners van Tytsjerksteradiel. Wij hopen natuurlijk door het aanbieden van deze cursus de interesse te wekken voor de gemeentelijke politiek. Maar of de cursist aan het eind van de cursus daadwerkelijk de stap ook zet, dat is uiteraard aan de cursist zelf.

Aanmelden:
Er kunnen maximaal 25 inwoners meedoen. Aanmelden kan tot 25 februari bij Sytze Dijkstra, raadsgriffier van Tytsjerksteradiel, via
U kunt ook bellen wanneer u vragen heeft. Dit kan naar telefoonnummer 0511 460 508.

Klik hier voor de flyer

Klik hier voor de begeleidende brief

Klik hier voor het aanmeldformulier

tytsjerksteradiellogo

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen