Asfaltverharding
- Kleine Hornstweg:   Rijbaan vanaf Zwarteweg 8
- it Heechsan nz:       Rijbaan vanaf Torenlaan - Lange Geestlaan
- Heidbuurtweg:       Rijbaan vanaf Zwarteweg - eindeweg
- Mienskerwei:          Rijbaan het doodlopende stuk.

Vrijliggende voetpaden
- it Hof                  van huisr. 42 - huisnr. 82

Onkruidbestrijding op verhardingen.
In 2012 heeft de gemeente raad besloten om het onkruid op verhardingen in waterwingebieden, en straten waar het regenwater is afgekoppeld van het vuilwaterriool te bestrijden zonder gif.
Hierbij moet men denken aan borstelen, branden en heet water.
Betreft:
- Straten rond de Kjellingen, Harstepaed, 't Leech en uitbreidingsplan.

Heesters:
In het kader van de bezuinigingen heeft de Gemeenteraad in 2011 besloten om op rigoureuze wijze arealen heesters om te vormen naar gazon.
Deze omvorming zal plaats vinden in de eerste maanden van 2013.

Tytsjerksteradiel

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen