×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 78 niet laden

Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan De Centrale As en besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder De Centrale As
logo_prov_Fryslan_smaller

Vanaf dinsdag 17 augustus tot en met maandag 27 september 2010 liggen het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan De Centrale As (met bijbehorende stukken) en het besluit tot vaststelling van hogere geluidswaarden (met bijbehorende stukken) voor iedereen ter inzage in het:

- provinciehuis van de provincie Fryslân, Snekertrekweg 1 in Leeuwarden;
- projectbureau De Centrale As, Florynwei 3c in Burgum;
- gemeentehuis van de gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 in Burgum;
- gemeentehuis van de gemeente Dantumadiel, Paardebloem 4 in Damwâld;
- gemeentehuis van de gemeente Dongeradeel, Koningstraat 13 in Dokkum;
- gemeentehuis van de gemeente Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 in Drachten.

De besluiten met de bijbehorende stukken zijn vanaf dinsdag 17 augustus 2010 ook in te zien op de internetpagina www.decentraleas.nl.

Beroep instellen

Gedurende de inzagentermijn van zes weken kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het Provinciaal Inpassingsplan en/of de ontwerpbesluiten hogere waarden Wet Geluidhinder beroep instellen bij de Raad van State. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.decentraleas.nl, waar u de kennisgeving van de terinzagelegging kunt downloaden. 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het projectbureau De Centrale As, via telefoonnummer 0511548585 of via e-mail:

De kennisgeving die woensdag 11 augustus in de huis-aan-huisbladen in Noordoost Fryslân is geplaatst is  ter informatie bijgevoegd

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen