De gemeente warskôget foar blau-alch yn it wetter fan it Wâltsje. De baktearje skynt ek yn 'e Burgumer Mar en yn de Leien foar te kommen. Swimme is net oan te rieden en dat is ferhipte spitich mei it waar fan dit momint.

Berjocht gemeente

Op de side van de provinsje kinne jim sjen hoe at it stiet mei de kwaliteit fan de swimplakken fan Fryslan. Dêr fine jim ek in kaart mei de lokaasjes. Eastermar is nûmer 25; Rottevalle is 27. At jimme op in lokaasje klikke, let dan wol op de datum dy't by 'bijgewerkt' stiet. Foar Eastermar is dat op it momint dat dit skreaun wurd: 3 maaie 2010...

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen