De folsleine útslach oer hiel Tytsjerksteradiel is te lêzen op de gemeenteside.

Foar Eastermar sels is de útslach fan 2006 en 2010 even op in rychje set:

2006 2006 2010 2010
CDA 341 41,5% 254 33,9%
PvdA 138 16,8% 70 9,3%
FNP 144 17,5% 210 28%
VVD 47 5,7% 53 7,1%
Christen Unie 73 8,9% 73 9,6%
Grien Links 53 6,4% 53 7,1%
Gemeentebelangen 25 3% 22 2,9%
D66 16 2,1%
Blanko 1
Tal stimmen 821 751

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen