stem_mee

Eén keer in de vier jaar worden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In 2010 is dat op 3 maart.De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel zou graag meer jongeren bij de stembus zien en heeft daarvoor een project gestart.De raad wil graag weten wat jongeren tussen de 12 en 28 jaar missen en graag anders zouden willen zien in de gemeente Tytsjerksteradiel.
Er is € 10.000,- beschikbaar voor de uitwerking van het beste idee! Ideeën kun je op de volgende manieren aanleveren:
- Via internet: jongt-diel.hyves.nl en raad.t-diel.nl
- Inleveren bij Kiehool te Burgum, De Wissel te Hurdegaryp, B.O.B. te Oentsjerk, Gemeentehuis te Burgum
- Mailen j.booi@t-diel.nl of wtoren@t-diel.nl
- Per post: gemeente Tytsjerksteradiel, t.a.v. de Griffie, Antwoordnummer 114, 9250 VB Burgum (postzegel niet nodig).

Lever je idee in met daarbij je naam, je contactgegevens en wat de geschatte kosten van je idee zijn. Vertel er ook bij waarom jouw idee moet winnen.
Top 3

Uit alle ingediende ideeën wordt er door een jury een top 3 gekozen. Deze top 3 wordt op 3 maart 2010 aan de jongeren die voor het eerst mogen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voorgelegd in het stembureau. Naast de keuze voor de politieke partij waarop je wilt stemmen kun je kiezen voor één van de drie ideeën. De uitslag van het allerbeste idee, dus die met de meeste stemmen, wordt in diezelfde week nog bekend gemaakt.
Aftrap van het project
Op 16 en 23 januari a.s. vindt er een letterlijke aftrap plaats van dit project. Op deze dagen kunnen jongeren in acht dorpen in de gemeente voetballen tegen raadsleden in een pannakooi. Bij dit evenement kun je alvast je idee inleveren! In de volgende dorpen staat een pannakooi:

23 januari 2010

Garyp: 11.00-12.00 uur parkeerterrein bij It Geahûs (bij slecht weer binnen)
Mûnein: 11.00-12.00 uur in het centrum, op het pleintje (geen slecht weer-locatie)
Eastermar: 13.30-14.30 uur in het centrum, op het pleintje (bij slecht weer gymzaal Eastermar)
Tytsjerk: 13.30-14.30 uur bij Yn ‘e Mande (bij slecht weer gymzaal Tytsjerk)

 Heb je vragen? Neem dan contact op met Jolanda Booi, griffiemedewerkster, tel. (0511) 460 509 of via email: jbooi@t-diel.nl of met Wieny Toren, beleidsmedewerkster Welzijn en jeugd, tel (0511) 460 757 of via email: wtoren@t-diel.nl. Natuurlijk kun je ook even bij één van de jongerenwerkers in onze gemeente je vraag stellen.

We zien je graag op 23 januari en 3 maart!

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: