Deze winterbeelden werden door Antsje Schoenmakers gemaakt.

Winter in Eastermar

winter in Eastermar

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: