...2010 oan barrels sjitte.

Tradisjoneel op âldjiersdei: it karbydsjitten. Eartiids wie de sjitterij op twa plakken om Eastermar hinne, mar de lêste jierren is it spektakel allinne op it Wytfean te hearren en te sjen.

De karbydploech fan 2010 hie der wakker sin oan en slút it jier mei in soad kabaal ôf.

karbydsjitte

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: