... fier fuort en dochs in bytsje thús!

ea wijn

Syb en Sylvia fan de Beima swalkje op dit stuit mei Brutus de Bus troch Portugal. En troffen dit stikje thús samar oan by de pleatslike super.
"In poerbêste reade wyn", neffens Syb. Skûtsjewyn op syn Portugeesk!

Brutus de Bus is te folgjen fia Instagram
.

Oar doarps- en ferieningsnijs: