...winter op it Wâltsje.

winter op it Waltsje

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: