...nijjierskuierje.

Wandelsportvereniging WIK (Willen Is Kunnen) fan Drachten organisearre in nijjierskuiertocht mei ferskate ôfstannen. De start wie op 'e Harkema. Foar de rinners dy't de langste ôfstân keazen hiene (20 en 25 km) wie op 6 km Eastermar it earste oanstekplak.

"Kryst en Ald & NIj, it waait hjoed allegear fan jo ôf", spruts ien fan de dielnimmers optein.

wsv wik

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen