...in gastfrije ûntfangst foar popstjer Colin Blunstone (70)

Besikers fan 'Herbergh de Parel' waarden freedtejûn ferrast troch in popheld út de jierren '60 en '70, dy't samar oanskode oan 'e stamtafel nei in optreden yn 'Poppodium Iduna' yn Drachten. Yn Eastermar wachte him in sliepmûtske en in waarm bêd.
Colin Blunstone fûn Eastermar geweldich. Fral de hûzen, boud mei fan dy âlde bakstientsjes en it feit dat in protte minsken jûns de gerdinen net ticht ha. En toe dan mar: even posearje mei Martsje Mud, ien fan syn fans, dat wie gjin probleem.

colin

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen