...ôftelle oant it Easterbarren.

Takomme sneon kin ien fan de grutste barrens fan Eastermar wer plakfine: it strjitfestival Easterbarren.
Yn al dy jierren is it Easterbarren noch nea yn it wetter fallen en wy fertrouwe dan ek folslein op de waargoaden dat it ek dit jier goedkomme sil.

Om alfêst yn de stimming te kommen in kompilaasje fan foarich jier.

 

Iepening Easterbarren

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen