...in dik pak snie.

Wy begjinne dit jier gewoan wer op 'e nij.
Hawwe jo ek fan dy moaie plaatsjes makke, mail dizze dan nei redactie@eastermar.nl. Der wurdt in seleksje makke wannear 't jo meardere foto's ynstjoere. Jo krije gjin berjocht wer werom, dus by dizze tank foar it ynstjoeren.

Alle bylden stean yn in nij snieferslach foar dit begjin fan 2010.
Alle sniebylden fan desimber 2009 stean hjir.

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen