Hawwe jo moaie sniefoto's makke? Mail de foto's nei en wy publisearje de bylden op jo hiemside. Graach de foto's wol selektearje en stjoer allinne de aardichste of meast aparte foto's. Ynstjoerders krije gjin apart berjocht, de foto's wurde taheakke oan it snie-byldferslach. Tige tank foar it ynstjoeren!
Oar snienijs is fansels ek wolkom!

Alle foto's komme yn ien snie-byldferslach te stean. It tal foto's stiet nei eltse update achter de titel fan dit stikje.


Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen