De kommende tiid sil der oan de brêge wurke wurde yn ferbân mei it oanbringen fan kabels, ferbiningen en kamera's. Dit bart allegear omdat de betsjinning fan de brêge oer de Lits aanst fanút Skûlenboarch regele wurde sil.

Fan 16 april oant 31 maaie is men dermei dwaande en sil it autoferkear hinder ûnderfine kinne. Op 27 april moat men sels rekkening hâlde mei wachttiden.

De boatsjeminsken dy 't gewoan ûnder de brêge trochfarre kinne, sille gjin lêst hawwe fan de wurksumheden. De oare skippers moatte der op rekkenje dat de brêge fan 21 oant en mei 25 maaie net omheech kin.

Image
'It wachtsjen wurdich'

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: